Vertrouwenspersoon

Thuiszorg Blauwe Hart heeft een vertrouwenspersoon voor zowel zorgverleners als voor klanten van Thuiszorg Blauwe Hart. De vertrouwenspersoon borgt de veiligheid in de zorg- en dienstverlening binnen Thuiszorg Blauwe Hart.

Het doel van de vertrouwenspersoon is:

  • Cliëntveiligheid; het borgen van de veiligheid voor de klant in de zorg- en dienstverlening binnen Thuiszorg Blauwe Hart.
  • Zorgverlenersveiligheid; het borgen van de veiligheid voor de zorgprofessional in de zorg- en dienstverlening binnen Thuiszorg Blauwe Hart.
  • Bijdragen in de borging van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening binnen de gehele organisatie.

 

De vertrouwenspersoon is een persoon binnen Thuiszorg Blauwe Hart aan wie zorgverleners en klanten vertrouwelijke zaken kwijt kunnen; ongewenste omgangsvormen, persoonlijke problemen en/of vragen, problemen of onzekerheden die men niet altijd met de directie wil of kan delen. De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor bieden, maar kan ook waardevolle tips geven over hoe de zorgverlener/klant kan omgaan met de aangegeven problemen.

In het geval van seksuele intimidatie kan de vertrouwenspersoon, met toestemming van het slachtoffer, de informatie doorspelen aan de directie van Thuiszorg Blauwe Hart. De directie is op basis van de Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht de intimidatie te bestrijden.

De vertrouwenspersoon is dagelijks bereikbaar tussen 8.30-17.30 uur. In geval van nood kan de vertrouwenspersoon 24 uur per dag worden benaderd.

De vertrouwenspersoon vergadert 1x per jaar met de directie van Thuiszorg Blauwe Hart. Het doel van deze vergadering is verbetering van het werkgeverschap en de kwaliteit van dienstverlening. De vertrouwenspersoon maakt voorafgaand aan de vergadering met de directie een geanonimiseerd rapport van haar bevindingen. De uitkomsten van de vergaderingen en het rapport dienen als input voor het kwaliteitsbeleid van Thuiszorg Blauwe Hart.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@thuiszorgblauwehart.nl of telefonisch via 070-7200808.