Individuele begeleiding

Stel u bent vanwege bepaalde gebeurtenissen minder goed instaat om uw dagelijkse activiteiten uit te blijven voeren? Dan kunt u hierbij geholpen worden, zodat u niet helemaal in de problemen raakt.

Onze individuele begeleiding zorgt ervoor dat zowel de woonsituatie als persoonlijke omstandigheden van cliënten een aanzienlijk stuk zal verbeteren.

Huishoudelijke verzorging

Individuele begeleiding

Persoonlijke verzorging

Verpleging

Individuele begeleiding

Wij bieden de meest passende zorg en hulpverlening op allerlei verschillende leefgebieden. Doorgaans gaan onze zorgverleners zo laagdrempelig mogelijk te werk. Onze cliënten zijn hierdoor vaak eerder geneigd om contact op te nemen.

Dankzij onze individuele aanpak krijgt elke cliënt passende hulp en ondersteuning bij allerlei dagelijkse activiteiten. Meestal zijn dit taken waar deze persoon zelf niet of nauwelijks meer aan toe komt.

Denkt u bijvoorbeeld aan taken zoals: uw woning op orde brengen, dagelijkse activiteiten indelen, Ondersteunen bij verschillende resultaatgebieden en praktische zaken.

Direct zorg aanvragen