Privacyreglement

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor de hele Europese Unie. Met de komst van de AVG veranderen een aantal zaken op het gebied van privacy en gegevensbescherming, maar veel blijft ook hetzelfde. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren hoe wij bij Thuiszorg Blauwe Hart met persoonsgegevens omgaan en de verwerking ervan.

Tevens zijn de rechten van betrokkenen ter zake van de registratie van hun persoonsgegevens opgenomen.

Download Privacyreglement