Palliatieve Zorg

In de laatste maanden van het leven is professionele terminale zorg zeer waardevol. Niet de bestrijding van de ziekte staat centraal, maar een goede afronding van het leven. Wij maken afspraken met u over de momenten waarop onze zorgverleners voor u zorgen en de momenten waarop uw naasten dit doen. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens deze fase van uw leven. Om dit te kunnen realiseren, werkt het team efficiënt samen met specialisten, huisartsen en andere betrokken medici. Wij zorgen voor een goede afstemming tussen alle betrokken partijen, zodat er voldoende aandacht is voor zowel lichamelijke klachten als psychische klachten.

Informatie en Contact

U kunt voor meer informatie contact opnemen met 1 van onze klantbemiddelaars. Daarvoor kunt u bellen naar ons vaste nummer : 070 – 720 08 08 of mailen naar : aanmelden@thuiszorgblauwehart.nl (t.a.v. Afdeling Palliatief)

Direct zorg aanvragen