Missie

Onze missie bestaat uit het verlenen van persoonlijke zorg- en hulpverlening aan onze cliënten. Hierbij staan het begrijpen en respecteren van iemands persoonlijke omstandigheden centraal. Onze hulpverleners zullen dus ook vanuit deze gedachte proberen te handelen.

Huishoudelijke verzorging

Individuele begeleiding

Persoonlijke verzorging

Verpleging

Visie

Binnen thuiszorg organisatie Blauwe Hart hanteren wij een transparante en laagdrempelige aanpak. Hiermee creëren wij ruimte voor oprechte communicatie tussen cliënten en zorgverleners. Onze focus zal ook in de toekomst gericht blijven op het verlenen van kwalitatieve zorg- en hulpverlening, waardoor cliënten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Thuiszorg Blauwe Hart kent een tweehoofdig bestuur. Mw. A. Achaibi en Dhr. M. Achaibi zijn sinds de oprichting in 2020 bestuurders van Thuiszorg Blauwe Hart. Daarnaast is er een Raad van Toezicht welke toezicht houdt op de doelrealisatie en de stappen die de organisatie neemt.

Raad van Bestuur

M. Achaibi
A. Achaibi

Raad van Toezicht

Ali Baddaou
Ahmet Oulad Sellam Omar

Vertrouwenspersoon

Rachida

Direct zorg aanvragen