Missie

Onze missie bestaat uit het verlenen van persoonlijke zorg- en hulpverlening aan onze cliënten. Hierbij staan het begrijpen en respecteren van iemands persoonlijke omstandigheden centraal. Onze hulpverleners zullen dus ook vanuit deze gedachte proberen te handelen.

Huishoudelijke verzorging

Individuele begeleiding

Persoonlijke zorg en hulpverlening

Wijkverpleging

Visie

Binnen thuiszorg organisatie Blauwe Hart hanteren wij een transparante en laagdrempelige aanpak. Hiermee creëren wij ruimte voor oprechte communicatie tussen cliënten en zorgverleners. Onze focus zal ook in de toekomst gericht blijven op het verlenen van kwalitatieve zorg- en hulpverlening, waardoor cliënten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Raad van Bestuur

M. Achaibi
A. Achaibi

Raad van Toezicht

Drs. N. Amajjoud

Direct zorg aanvragen