Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 18 maart 2021 een aangekondigd bezoek gebracht aan Thuiszorg Blauwe Hart. Het doel van het inspectiebezoek was om een oordeel te geven over de kwaliteit en veiligheid van de zorg die Thuiszorg Blauwe Hart levert aan cliënten thuis.

De inspectie heeft gesprekken gevoerd met de directie kwaliteitsmanager, wijkverpleegkundigen en met de zorgverleners. Verder hebben ze inzage gehad in dossiers van de cliënten en zorgverleners.

Het toetsingskader bevatte de volgende thema’s:

  1. De cliënt
  2. Afgestemde zorg
  3. Veiligheid
  4. Indicatie en herindicatie
  5. Kwaliteit en personeel
  6. COVID-19

Als organisatie hebben wij dit bezoek met een prachtig resultaat kunnen afronden. De bevindingen van de Inspectie zijn vastgelegd in een definitieve rapportage op 18 maart 2021. De Inspectie constateerde tijdens het bezoek dat Thuiszorg Blauwe Hart voldoet aan de 10 gestelde inspectienormen, ook wel donkergroen genoemd! Wij willen tot slot een ieder bedanken die een bijdrage heeft mogen leveren aan dit resultaat.

Namens het bestuur,
Mohamed Achaibi
Amira Achaibi

Meer bekijken?